Legemiddelsøk - A

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Almina 28 (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel    
  Vagifem 10 µg (Ekstern lenke) østradiol    
  Valaciclovir Sandoz (Ekstern lenke) Valaciklovir    
  Valcyte (Ekstern lenke) Valganciklovir    
  Valerina Forte (Ekstern lenke) Valerianarot    
  Valerina Natt (Ekstern lenke) Valerianarot    
  Valganciclovir Accord (Ekstern lenke) Valganciklovir    
  Valganciclovir Sandoz (Ekstern lenke) Valganciklovir    
  Valium (Ekstern lenke) Diazepam    
  Valium (Ekstern lenke) Diazepam    
  Vallergan (Ekstern lenke) Alimemazin    
  Valsartan (Ekstern lenke) Valsartan    
  Valsartan Krka (Ekstern lenke) Valsartan    
  Valsartan Sandoz (Ekstern lenke) Valsartan    
  Valsartan / Hydrochlorothiazide Krka (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Valsartan / Hydrochlorothiazide Sandoz (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Valsartan / Hydrochlorthiazid (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Valtrex (Ekstern lenke) Valaciklovir    
  Vamin 14 g N / l Elektrolyttfri (Ekstern lenke) Aminosyrer    
  Vamin 18 g N / l Elektrolyttfri (Ekstern lenke) Aminosyrer    
  Vaminolac (Ekstern lenke) Aminosyrer    
  Vancomycin (Ekstern lenke) Vankomycin    
  Vancomycin (Ekstern lenke) Vankomycin    
  Vancomycin (Ekstern lenke) Vankomycin    
  Vancomycin Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Vankomycin    
  Vancomycin Strides (Ekstern lenke) Vankomycin    
  Vaniqa (Ekstern lenke) Eflornitin    
  Vanquin (Ekstern lenke) Pyrvin    
  Vaqta (Ekstern lenke) Hepatitt a-virus, inaktivert    
  Vargatef (Ekstern lenke) Nintedanib    
  Varilrix (Ekstern lenke) Varicella, levende svekket    
  Varivax (Ekstern lenke) Varicella, levende svekket    
  Vaxigrip (Ekstern lenke) Influensa, renset antigen    
  Vaxigriptetra (Ekstern lenke) Influensa, renset antigen    
  Vectatone (Ekstern lenke) Penciklovir    
  Vectavir (Ekstern lenke) Penciklovir    
  Vectibix (Ekstern lenke) Panitumumab    
  Vedrop (Ekstern lenke) Tokofersolan    
  Velbe (Ekstern lenke) Vinblastin    
  Velcade (Ekstern lenke) Bortezomib    
  Velphoro (Ekstern lenke) Sukrojern(iii)oksyhydroksid    
  Veltassa (Ekstern lenke) Patiromer    
  Vemlidy (Ekstern lenke) Tenofoviralafenamid    
  Venclyxto (Ekstern lenke) Venetoklaks    
  Venlafaxin (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Venlafaxin Bluefish (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Venlafaxin Krka (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Venlazid (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Venlix (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Venofer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksid-sukrosekompleks    
  Venofer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksid-sukrosekompleks    
  Venofundin (Ekstern lenke) Hydroksyetylstivelse S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Venorion (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Ventavis (Ekstern lenke) Iloprost    
  Ventolin Accuhaler (Ekstern lenke) Salbutamol S3. Beta-2 agonister  
  Ventolin Evohaler (Ekstern lenke) Salbutamol S3. Beta-2 agonister  
  Ventoline (Ekstern lenke) Salbutamol S3. Beta-2 agonister  
  Vepesid (Ekstern lenke) Etoposid    
  Vepesid (Ekstern lenke) Etoposid    
  Vermox (Ekstern lenke) Mebendazol    
  Versatis (Ekstern lenke) Lidokain    
  Verucid (Ekstern lenke) Melkesyre, Salisylsyre, Kobberacetat    
  Vesicare (Ekstern lenke) Solifenacin    
  Vesicare (Ekstern lenke) Solifenacin    
  Vesikur (Ekstern lenke) Solifenacin    
  VFEND (Ekstern lenke) Vorikonazol    
  Vi-Siblin (Ekstern lenke) Ispaghula, Loppefrø    
  Viagra (Ekstern lenke) Sildenafil    
  Viagra (Ekstern lenke) Sildenafil    
  Viagra (Ekstern lenke) Sildenafil    
  ViATIM (Ekstern lenke) Hepatitt a-virusvaksine, Tyfoidvaksine    
  Vibranord (Ekstern lenke) Doksysyklin    
  Victoza (Ekstern lenke) Liraglutid    
  Vidaza (Ekstern lenke) Azacitidin, Azacitidin    
  Viekirax (Ekstern lenke) Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir    
  Vigantol (Ekstern lenke) Vitamin d3, Kolekalsiferol    
  Vimizim (Ekstern lenke) Elosulfase alfa    
  Vimovo (Ekstern lenke) Naproksen, Esomeprazol    
  Vimpat (Ekstern lenke) Lakosamid    
  Vincristine (Ekstern lenke) Vinkristin    
  Vinelle (Ekstern lenke) Desogestrel    
  Vinorelbin Accord (Ekstern lenke) Vinorelbin    
  Vinorelbin Ebewe (Ekstern lenke) Vinorelbin    
  Viramune (Ekstern lenke) Nevirapin    
  Viramune (Ekstern lenke) Nevirapin    
  Viread (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil    
  Visanne (Ekstern lenke) Dienogest    
  Viscotears (Ekstern lenke) Karbomer    
  Visipaque (Ekstern lenke) Jodiksanol    
  Vistabel (Ekstern lenke) Botulismetoksin    
  Visudyne (Ekstern lenke) Verteporfin    
  Vitalipid Adult (Ekstern lenke) Vitamin a, Vitamin k, Vitamin d, Vitamin e    
  Vitalipid Infant (Ekstern lenke) Vitamin a, Vitamin k, Vitamin d, Vitamin e    
  Vitamin B12 (Ekstern lenke) Vitamin b12, Cyanokobalamin    
  Vitamin B12 Depot (Ekstern lenke) Vitamin b12, Hydroksokobalamin    
  Vitaros (Ekstern lenke) Alprostadil    
  Vival (Ekstern lenke) Diazepam    
  Vivotif (Ekstern lenke) Tyfoidvaksine    
  Volibris (Ekstern lenke) Ambrisentan    
  Voltaren (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltaren (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltaren Ophtha (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltaren Ophtha Abak (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltarol (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltarol (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltarol (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voltarol Forte (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Voluven (Ekstern lenke) Hydroksyetylstivelse S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Voriconazole Accord (Ekstern lenke) Vorikonazol    
  Voriconazole Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Vorikonazol    
  Voriconazole Sandoz (Ekstern lenke) Vorikonazol    
  Vosevi (Ekstern lenke) Sofosbuvir, Velpatasvir, Voksilaprevir    
  Votrient (Ekstern lenke) Pazopanib    
  Votubia (Ekstern lenke) Everolimus    
  VPRIV (Ekstern lenke) Velaglucerase alfa    
  Vyndaqel (Ekstern lenke) Tafamidis    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe