Legemiddelsøk - A

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Almina 28 (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Vagifem 10 µg (Ekstern lenke) østradiol   testSend e-post her  
  Valaciclovir Sandoz (Ekstern lenke) Valaciklovir   testSend e-post her  
  Valcyte (Ekstern lenke) Valganciklovir   testSend e-post her  
  Valerina Forte (Ekstern lenke) Valerianarot   testSend e-post her  
  Valerina Natt (Ekstern lenke) Valerianarot   testSend e-post her  
  Valganciclovir Accord (Ekstern lenke) Valganciklovir   testSend e-post her  
  Valganciclovir Sandoz (Ekstern lenke) Valganciklovir   testSend e-post her  
  Valium (Ekstern lenke) Diazepam   testSend e-post her  
  Valium (Ekstern lenke) Diazepam   testSend e-post her  
  Vallergan (Ekstern lenke) Alimemazin   testSend e-post her  
  Valproat Life Medical (Ekstern lenke) Valproinsyre   testSend e-post her  
  Valsartan Krka (Ekstern lenke) Valsartan   testSend e-post her  
  Valsartan Sandoz (Ekstern lenke) Valsartan   testSend e-post her  
  Valsartan / Hydrochlorothiazide Krka (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Valsartan / Hydrochlorothiazide Sandoz (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Valtrex (Ekstern lenke) Valaciklovir   testSend e-post her  
  Vamin 14 g N / l Elektrolyttfri (Ekstern lenke) Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Vamin 18 g N / l Elektrolyttfri (Ekstern lenke) Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Vaminolac (Ekstern lenke) Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Vancomycin (Ekstern lenke) Vankomycin   testSend e-post her  
  Vancomycin (Ekstern lenke) Vankomycin   testSend e-post her  
  Vancomycin Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Vankomycin   testSend e-post her  
  Vancomycin Strides (Ekstern lenke) Vankomycin   testSend e-post her  
  Vaniqa (Ekstern lenke) Eflornitin   testSend e-post her  
  Vanquin (Ekstern lenke) Pyrvin   testSend e-post her  
  Vaqta (Ekstern lenke) Hepatitt a-virus, inaktivert   testSend e-post her  
  Vardenafil Krka (Ekstern lenke) Vardenafil   testSend e-post her  
  Vargatef (Ekstern lenke) Nintedanib   testSend e-post her  
  Varilrix (Ekstern lenke) Varicella, levende svekket   testSend e-post her  
  Varivax (Ekstern lenke) Varicella, levende svekket   testSend e-post her  
  Vaxigrip (Ekstern lenke) Influensa, renset antigen   testSend e-post her  
  Vaxigriptetra (Ekstern lenke) Influensa, renset antigen   testSend e-post her  
  Vectatone (Ekstern lenke) Penciklovir   testSend e-post her  
  Vectavir (Ekstern lenke) Penciklovir   testSend e-post her  
  Vectibix (Ekstern lenke) Panitumumab   testSend e-post her  
  Vedrop (Ekstern lenke) Tokofersolan   testSend e-post her  
  Velbe (Ekstern lenke) Vinblastin   testSend e-post her  
  Velcade (Ekstern lenke) Bortezomib   testSend e-post her  
  Velphoro (Ekstern lenke) Sukrojern(iii)oksyhydroksid   testSend e-post her  
  Veltassa (Ekstern lenke) Patiromer   testSend e-post her  
  Vemlidy (Ekstern lenke) Tenofoviralafenamid   testSend e-post her  
  Vemlidy (Ekstern lenke) Tenofoviralafenamid   testSend e-post her  
  Venclyxto (Ekstern lenke) Venetoklaks   testSend e-post her  
  Venlafaxin (Ekstern lenke) Venlafaksin   testSend e-post her  
  Venlafaxin Bluefish (Ekstern lenke) Venlafaksin   testSend e-post her  
  Venlafaxin Krka (Ekstern lenke) Venlafaksin   testSend e-post her  
  Venlazid (Ekstern lenke) Venlafaksin   testSend e-post her  
  Venlix (Ekstern lenke) Venlafaksin   testSend e-post her  
  Venofer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksid-sukrosekompleks   testSend e-post her  
  Venofer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksid-sukrosekompleks   testSend e-post her  
  Venorion (Ekstern lenke) Venlafaksin   testSend e-post her  
  Ventavis (Ekstern lenke) Iloprost   testSend e-post her  
  Ventolin Accuhaler (Ekstern lenke) Salbutamol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Ventolin Evohaler (Ekstern lenke) Salbutamol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Ventoline (Ekstern lenke) Salbutamol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Vepesid (Ekstern lenke) Etoposid   testSend e-post her  
  Vepesid (Ekstern lenke) Etoposid   testSend e-post her  
  Vermox (Ekstern lenke) Mebendazol   testSend e-post her  
  Versatis (Ekstern lenke) Lidokain   testSend e-post her  
  Verzenios (Ekstern lenke) Abemaciklib   testSend e-post her  
  Vesicare (Ekstern lenke) Solifenacin   testSend e-post her  
  Vesicare (Ekstern lenke) Solifenacin   testSend e-post her  
  Veyvondi (Ekstern lenke) Von willebrands faktor   testSend e-post her  
  VFEND (Ekstern lenke) Vorikonazol   testSend e-post her  
  Vi-Siblin (Ekstern lenke) Loppefrø, Ispaghula   testSend e-post her  
  Viagra (Ekstern lenke) Sildenafil   testSend e-post her  
  Viagra (Ekstern lenke) Sildenafil   testSend e-post her  
  Viagra (Ekstern lenke) Sildenafil   testSend e-post her  
  ViATIM (Ekstern lenke) Tyfoidvaksine, Hepatitt a-virusvaksine   testSend e-post her  
  Vibranord (Ekstern lenke) Doksysyklin   testSend e-post her  
  Victoza (Ekstern lenke) Liraglutid   testSend e-post her  
  Vidaza (Ekstern lenke) Azacitidin, Azacitidin   testSend e-post her  
  Viekirax (Ekstern lenke) Ritonavir, Paritaprevir, Ombitasvir   testSend e-post her  
  Vigantol (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Vimizim (Ekstern lenke) Elosulfase alfa   testSend e-post her  
  Vimovo (Ekstern lenke) Naproksen, Esomeprazol   testSend e-post her  
  Vimpat (Ekstern lenke) Lakosamid   testSend e-post her  
  Vincristine (Ekstern lenke) Vinkristin   testSend e-post her  
  Vinelle (Ekstern lenke) Desogestrel   testSend e-post her  
  Vinorelbin Accord (Ekstern lenke) Vinorelbin   testSend e-post her  
  Vinorelbin Ebewe (Ekstern lenke) Vinorelbin   testSend e-post her  
  Viramune (Ekstern lenke) Nevirapin   testSend e-post her  
  Viramune (Ekstern lenke) Nevirapin   testSend e-post her  
  Viread (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil   testSend e-post her  
  Visanne (Ekstern lenke) Dienogest   testSend e-post her  
  Viscotears (Ekstern lenke) Karbomer   testSend e-post her  
  Visipaque (Ekstern lenke) Jodiksanol   testSend e-post her  
  Vistabel (Ekstern lenke) Botulismetoksin   testSend e-post her  
  Visudyne (Ekstern lenke) Verteporfin   testSend e-post her  
  Vitalipid Adult (Ekstern lenke) Vitamin d, Vitamin a, Vitamin k, Vitamin e   testSend e-post her  
  Vitalipid Infant (Ekstern lenke) Vitamin d, Vitamin a, Vitamin k, Vitamin e   testSend e-post her  
  Vitamin B12 (Ekstern lenke) Cyanokobalamin, Vitamin b12   testSend e-post her  
  Vitamin B12 Depot (Ekstern lenke) Hydroksokobalamin, Vitamin b12   testSend e-post her  
  Vitamin B12 depot Orifarm (Ekstern lenke) Hydroksokobalamin, Vitamin b12   testSend e-post her  
  Vitaros (Ekstern lenke) Alprostadil   testSend e-post her  
  Vival (Ekstern lenke) Diazepam   testSend e-post her  
  Vivotif (Ekstern lenke) Tyfoidvaksine   testSend e-post her  
  Volibris (Ekstern lenke) Ambrisentan   testSend e-post her  
  Voltaren (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltaren (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltaren Ophtha (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltaren Ophtha Abak (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltarol (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltarol (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltarol (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voltarol Forte (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Voluven (Ekstern lenke) Hydroksyetylstivelse S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Voriconazole Accord (Ekstern lenke) Vorikonazol   testSend e-post her  
  Voriconazole Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Vorikonazol   testSend e-post her  
  Voriconazole Sandoz (Ekstern lenke) Vorikonazol   testSend e-post her  
  Vosevi (Ekstern lenke) Voksilaprevir, Sofosbuvir, Velpatasvir   testSend e-post her  
  Votrient (Ekstern lenke) Pazopanib   testSend e-post her  
  Votubia (Ekstern lenke) Everolimus   testSend e-post her  
  VPRIV (Ekstern lenke) Velaglucerase alfa   testSend e-post her  
  Vyndaqel (Ekstern lenke) Tafamidis   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe