Legemiddelsøk - X

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Xadago (Ekstern lenke) Safinamid    
  Xagrid (Ekstern lenke) Anagrelid    
  Xalatan (Ekstern lenke) Latanoprost    
  Xalcom (Ekstern lenke) Latanoprost, Timolol P1. Betablokkere  
  Xalkori (Ekstern lenke) Crizotinib    
  Xaluprine (Ekstern lenke) Merkaptopurin    
  Xanor (Ekstern lenke) Alprazolam    
  Xanor Depot (Ekstern lenke) Alprazolam    
  Xarelto (Ekstern lenke) Rivaroksaban    
  Xeljanz (Ekstern lenke) Tofacitinib    
  Xeloda (Ekstern lenke) Kapecitabin    
  Xeloda (Ekstern lenke) Kapecitabin    
  Xenetix (Ekstern lenke) Jobitridol    
  Xenical (Ekstern lenke) Orlistat    
  Xenical (Ekstern lenke) Orlistat    
  Xeomin (Ekstern lenke) Botulismetoksin    
  Xeomin (Ekstern lenke) Botulismetoksin    
  Xeplion (Ekstern lenke) Paliperidon    
  Xermelo (Ekstern lenke) Telotristat    
  Xerodent (Ekstern lenke) Natriumfluorid    
  Xgeva (Ekstern lenke) Denosumab    
  Xiapex (Ekstern lenke) Kollagenase clostridium histolyticum    
  Xifaxan (Ekstern lenke) Rifaksimin    
  Xigduo (Ekstern lenke) Dapagliflozin, Metformin    
  Xigduo (Ekstern lenke) Dapagliflozin, Metformin    
  Xigduo (Ekstern lenke) Dapagliflozin, Metformin    
  Xofigo (Ekstern lenke) Radium-223-diklorid    
  Xolair (Ekstern lenke) Omalizumab    
  Xtandi (Ekstern lenke) Enzalutamid    
  Xultophy (Ekstern lenke) Liraglutid, Insulin degludec S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Xylocain (Ekstern lenke) Lidokain    
  Xylocain 100 mg / ml spray (Ekstern lenke) Lidokain    
  Xylocain Dental adrenalin (Ekstern lenke) Lidokain, Adrenalin    
  Xylocain inj. (Ekstern lenke) Lidokain    
  Xylocain-Adrenalin (Ekstern lenke) Lidokain, Adrenalin    
  Xyrem (Ekstern lenke) Natriumoksybat, Natriumoksybat    
  Xyzal (Ekstern lenke) Levocetirizin    
  Xyzal (Ekstern lenke) Levocetirizin    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe