HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD

Antidoping Norge ønsker at idrett og idrettskonkurranser skal være åpne for alle.

Mange av de som er diagnostisert med Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD har et dokumentert behov for langvarig behandling med sentralstimulerende midler (eksempelvis Ritalin© eller Concerta©). Dette er midler som står på dopinglista. Medisinsk bruk av et forbudt stoff eller metode skal ikke bidra til prestasjonsfremgang utover hva man kan forvente gjennom at utøveren oppnår normal helsetilstand som følge av behandling av en legitim sykdom.

Vanlig praksis i Antidoping Norge er at det blir innvilget fritak for bruk av sentralstimulerende midler for nasjonale forhold i forbindelse med behandling av ADHD. Virkestoffene i  de sentralstimulerende medikamentene (metylfenidat, racemisk amfetamin, deksamfetamin, dekstrometylfenidat og lisdeksamfetamin)  er kun forbudt i konkurransesammenheng.
Ved søknad om fritak må det foreligge tilfredsstillende dokumentasjon for diagnose og behandlingsbehov fra behandlende lege. Ved førstegangssøknad vil Antidoping Norge  kreve at det også legges frem særskilt spesialisterklæring fra psykiater, pediater eller nevrolog, samt at det må bekreftes klinisk signifikant effekt av behandling med sentralstimulerende middel.  

Antidoping Norge kan gi restriksjoner på bruken av slike legemidler etter en vurdering av bl.a. idrett, nivå, alder og dosering. Eventuelt fritak gis for spesifisert medikament, dosering og tidsperiode.

Internasjonale særforbund kan vurdere fritakssøknader i ADHD-saker på en annen måte enn det som er vanlig praksis i Norge. Innvilget fritak er gyldig for nasjonale konkurranser. For å få det anerkjent på internasjonalt nivå må utøver gjøre søknad og vedtak tilgjengelig for sitt internasjonale særforbund.


Antidoping Norge, januar 2015