Behandling i nødssituasjon / akutte forhold

Forhåndsgodkjent medisinsk fritak er ikke nødvendig ved medisinsk behandling i akutte nødsituasjoner eller dersom uvanlige omstendigheter oppstår som tilsier at det ikke er tid eller anledning til å sende inn en søknad før en dopingkontroll.

Toppidrettsutøvere må melde inn bruk av forbudte midler eller metoder så snart den akutte situasjonen opphører. Forholdet må dokumenteres.

Les mer