Annen medisinsk informasjon

WADA har utarbeidet medisinsk informasjon for flere typer diagnoser som benyttes i vurderingen av medisinske fritak for Medisinsk fagkomite. Informasjonen er veiledende. Du finner informasjonen her.