Astma og dets kliniske varianter

Minimumskrav for medisinske opplysninger som skal brukes i forbindelse med astma og dets kliniske varianter.

Opplysningene må være basert på dagens beste medisinske praksis og inkludere følgende:

1)  Komplett relevant medisinsk sykehistorie

2)  En omfattende rapport om klinisk undersøkelse med vekt på respirasjonssystemet.

3)  En spirometrirapport der FEV1 (forsert ekspiratorisk volum i det første sekundet) må inngå.

4)  Hvis luftveisobstruksjon er til stede, så skal spirometriundersøkelsen gjentas etter inhalasjon av en kortidsvirkende beta-2 agonist for å vise reversibilitet av luftveisobstruksjonen.

5)  I fravær av reversibel luftveisobstruksjon kreves en provokasjonstest for å påvise hyperreaktivitet i luftveiene.

6)  Navn, medisinsk spesialitet (hvis kjent) og adresse (inkludert telefon og e-post,) til behandlende lege.

Oppdatert 9. november 2012.