RENT IDRETTSLAG

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Nye Rent IL ble lansert 7. mars 2019: Programmet finner du her

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. 

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer. 

Noe for deg?

Har du ønsker om hvordan du kan ta i bruk R-konseptet i ditt idrettslag eller nærmiljø, ta kontakt.

R-logo
TEL
09765 / +47 915 09 765
Navn *
Idrettslag
E-mail*
Tlf