Norges Bokseforbund er et av flere sertifiserte forbund.
Norges Bokseforbund er et av flere sertifiserte forbund.

Rent særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Høsten 2017 ble det innført en ny sertifiseringsordning som innebærer at alle forbund, også de som tidligere har hatt Rent Særforbund-avtale, må vurderes opp mot de nye kriteriene. 

Oversikten over kriteriene finner du her!

Følgende særforbund er sertifiserte:

Norges Ake- Bob- og Skeletonforbund
Norges Basketballforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bryteforbund
Norges Cykleforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxingforbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Softball- og baseballforbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Triatlonforbund
Norges Volleyballforbund

 

Veien mot et rent SF:

  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO+SF: utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig revidering

For ytterligere informasjon om Rent Særforbund ta kontakt med Linda Olsen.