Rent særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Les mer om veien frem mot et Rent Særforbund

Følgende forbund har signert Rent Særforbund-avtale med Antidoping Norge (pr. 31/03-17):

Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges Biljardforbund

Norges Triatlonforbund

Norges Bokseforbund

Norges Fotballforbund

Norges Volleyballforbund

Norges Styrkeløftforbund,

Norges Danseforbund

Norges Skiforbund

Norges Cykleforbund,

Norges Rytterforbund

Norges Friidrettsforbund,

Norges Skiskytterforbund

Norges Studentidrettsforbund

Norges Skøyteforbund

Norges Svømmeforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Golfforbund

Antidoping Norge etablerte i siste del av 2016 en sertifiseringsordning for Rent Særforbund. Sertifiseringsprosessen for de første forbundene vil bli avsluttet i første del av 2017. Forbund som etter en gjennomgang blir sertifiserte, vil gis mulighet til å markedsføre seg som Rene Særforbund. Sertifiserte forbund vil motta en plakett som de kan henge på forbundets kontorer. 

For ytterligere informasjon om Rent Særforbund ta kontakt med Linda Olsen.