Norges Bokseforbund er et av flere sertifiserte forbund.
Norges Bokseforbund er et av flere sertifiserte forbund.

Rent særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge bistår forbundet i prosessen med utvikling av en egen handlingsplan for det forebyggende arbeidet. Planen skal bygge på idrettens egenart, ved at det gjøres en vurdering av risikofaktorer for doping i den enkelte idrett, at det defineres klare innsatsområder og mål for forbundets forebyggende antidopingarbeid. Antidoping Norge vil bistå i diskusjonen rundt hvilke konkrete tiltak forbundet kan ha i egen handlingsplan for å adressere de definerte utfordringene. 

Høsten 2017 ble det innført en ny sertifiseringsordning som innebærer at alle forbund, også de som tidligere har hatt Rent Særforbund-avtale, må vurderes opp mot de nye kriteriene. 

Oversikten over kriteriene finner du her!

Følgende særforbund er sertifiserte:

Norges Ake- Bob- og Skeletonforbund
Norges Basketballforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Biljardforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Bryteforbund
Norges Cykleforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fekteforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Golfforbund
Norges Hundekjørerforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxingforbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Seilforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Softball- og baseballforbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Triatlonforbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Volleyballforbund

 

Veien mot et rent SF:

  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO+SF: utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig revidering

For ytterligere informasjon om Rent Særforbund ta kontakt med Linda Olsen.